Tepe Yangın Güvenlik Sistemleri Ltd.Şti.

Sulu Söndürme Sistemleri

SPRINKLER SİSTEMİ

Sprinkler söndürme sistemleri genel olarak sprinkler başlıkları, bağlantı parçaları, izleme anahtarları, borular ve askılar, sprinkler başlıklar, tesisat kontrol vanaları, yangın pompaları, alarm zilleri ve de akış göstergeleri gibi elemanlardan meydana gelmektedir. Bu sulu söndürme sistemleri arasında en yaygın kullanım türü yağmurlama şeklinde adlandırılan sprinkler söndürme sistemleri olmaktadır.

Konutlar, iş merkezleri, otoparklar, endüstriyel tesisler, depolama alanları gibi yerler içinde sprinkler söndürme sistemleri otomatik olan yangın söndürme sistemleri şeklinde kullanılmaktadır.

Sprinkler sistemleri çalışma prensiplerine bakılarak dört farklı şekilde göre sınıflandırılmaktadır. Bu sistemlerin uygulama alanı, risk grubu ile birlikte çevresel faktörlere göre de doğru sistem tipinin seçilmesi, uygulanması sistem çalışırlığı bakımından da oldukça büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca sprinkler söndürme sistemleri çalıştığı zaman bina içindeki kişilere alarm verilmesi gibi çok çeşitli acil durum fonksiyonunu da aktif bir hale getirebilir.

Türkiye’de yer almakta olan yangın söndürme sistemleri ile ilgili yasal mevzuat olarak “Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik” dikkate alınmaktadır. Sprinkler sistemleri ile birlikte sprinkler sistemi kurulumunun da zorunlu olduğu durumlar yönetmeliğinde tariflenmiş olan tasarımın ilgili TSE standardına göre yapılması gerektiği de belirtilmiştir. Yapılacak olan tasarım kriterlerinin tam olarak belirlenebilmesi amacı ile öncelikle korunacak olan mahalin tehlike sınıf belirlenmelidir.

Sprinklersulu söndürme sistemleri tasarımında izlenmesi gerekli olan adımlar sırası ise şu şekildedir;

Tehlike sınıflarının belirlenmesi,
Sistem tipinin seçilmesi,
Su ihtiyaçlarının belirlenmesi,
Sprinkler söndürme tiplerinin belirlenmesi,
Borulama esaslarının belirlenmesi,
Hidrolik analizin yapılması ve de
Boru aksılama detaylarının belirlenmesi şeklinde yer almaktadır.
Sprinkler söndürme sistemleri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi gruplara ayrılmaktadır. Bunlar;
Islak Borulu Sprinkler Sistemleri,
Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri,
Ön Tepkili Sprinkler Sistemleri,
Kilitlemesiz,
Tek kilitlemeli,
Çift kilitlemeli,
Baskın Sistemleri şeklindedir.

Ayrıca sprinklersulu söndürme sistemleri tipi belirlenirken belirleyici olan unsurlar aşağıdaki gibidir. Bunlarbinanın kullanım amacı, binaya özel koşullar ve de iklim koşulları şeklindedir.

Sprinkler söndürme sistemlerinde yapılmakta olan hatalar şu şekildedir;
Öncelikle tasarım kriterlerinin yanlış bir şekilde belirlenmesi, bu bağlamda su ihtiyacının yanlış tayin edilmesi ve yanlış sprinkler seçilmesi,
Su deposunda yeterli suyun yer almaması,
Yangın hattı amacı ile ayrılan suyun başka amaçlar ile kullanılması,
Yakıt tankının tamamen boş olması ya da tankta yetersiz seviyede bir yakıt bulunması,
Sprinkler başlığının tasarım kriterlerine uygun şekilde montaj edilmemeleri,
Mahallerde sprinkler başlıklarından akacak olan suya engel teşkil edecek şekildeki ekipman ve ya yapısal elemanların da dikkate alınmaması,
Tesisatın tam olarak sağlam bir şekilde sabitlenmemiş olmaması
Standartlara uygun olmayan bir sabitleme elemanlarının kullanılmaması
Tesisat üzerinde kaynak esnasında yaşanan hatalı imalatlar,
Tesisatın akış testleri gibi bazı testlere tabi tutulmaması,
Depreme karşı tesisat üzerinde sismik askılama önlemlerinin alınmamış olması,
Bakım kontrollerinin yapılmamış olması,
Pompa odasındaki ya da tesisattaki kontrol vanalarının uygun olması gereken pozisyonda olmamaları,
Yangın pompalarının düzenli ve periyodik olarak çalıştırılmamaları şeklinde yer almaktadır.

YANGIN DOLABI

Pek çok sayıda ayrı model ile müşterilerin ihtiyaç ve de taleplerini karşılamakta olan ürün kalite ve de güvenirliğinden hiç bir ödün vermeden yangın dolabı temin edilmektedir.

Günümüzde yangın dolabı kullanımının zorunlu bulunduğu yerler bulunmaktadır. Bunlar; Boyutu 60 metreyi geçen katlarda, atölyelerde, yüksek binalarda, depolarda, toplam kapalı kullanım alanları 1000 m2’den daha büyük imalathane, sağlık, konaklama, toplanma amaçlı ve de eğitim binalarda,

Alanlarının toplamı yaklaşık olarak 600 m2’den daha büyük olan kapalı otoparklarda ve de Isıl kapasitesi yaklaşık olarak 350 kW’ın üzerinde bulunan kazan dairelerine yangın dolabı yapılması zorunlu olmaktadır.

Kullanılan yangın dolaplarının özellikleri ise genellikle şu şekilde olmalıdır. 1,5 milimetrelik DKP sactan olan mamul dolap kasası ile çift kat kıvrılmış olan dolap kapısı,
1,2 milimetrelik DKP sac malzemeden imal edilmiş olan dolap arka montaj plakasına da sahiptir.
Üç kademeli bulunan sızdırmaz detaylı ve paslanmaz pirinç makara göbekleri, su beslemesi makara merkezlerinde, hortum makarası yaklaşık 180° dönebilen ve 180° açılır kapaklıdır.
Sıva üstü dolapta bulunan arka montaj plakası, genelde gömme dolapta ayarlanabilir şekildeki çerçeve dolap kasasından ayrıca monte edilebilmelidir. Böylece, sıva ve ya boyadan zarar görme ihtimali de ortadan kalkmaktadır.
Hortum ile birlikte vana bağlantısı özel olarak güçlendirilmiş kelepçeyle yapılmaktadır.
Hortum uç kısmında ayarlanabilir jet, spray, kapatma nozulu da bulunmaktadır.
Dış saha dolapları yaklaşık olarak 90 mikron, bina içindeki yangın dolapları ise yaklaşık olarak 70 mikron elektrostatik toz boyalı olmaktadır.
Bu yangın dolapları günümüzde bu şekilde yaygın olarak pek çok sayıda kişi tarafından talep görmektedir.
Yandın dolapları yangın pompaları ile birlikte kullanılabilen güvenlik sistemleridir. Tepe Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından yangın dolapları ve yangın pompaları üretimi de yapmaktadır.

YANGIN HİDRANT SİSTEMİ

Yangın mücadelede yangın hidrant sistemleri en önemli parçalarından birisi olmaktadır. Yangın ile mücadelede en temel olarak bilinen söndürme ajanı bulunan suyu alanın her bir tarafına ileten şebekedir.

Yangın tehlikesi durumunda, ilk müdahalede söndürülemeyen bazı yangınlara dışarıdan müdahale etmek, yangın mahallinin dış yüzeylerini soğutmak,
yangının etrafa ve çevreye taşmasını önlemek ile birlikte yangın mahalline gelmekte olan itfaiye gruplarına da su takviyesi yapması yangın hidrant sistemleri ana görevleridir.
Günümüzde yangın hidrant sistemleri yeraltı ve de yerüstü olarak üretilmektedir. Hidrantlar arasında yer alan uzaklık çok riskli bölgelerde yaklaşık olarak 50 metre,
riskli bölgelerde yaklaşık olarak 100 metre, orta riskli bölgelerde yaklaşık olarak 125 metre ve de az riskli bölgelerde ise 150 metre alınmalıdır.
Normal şartlarda yangın hidrant sistemleri, korunan binalardan ortalama olarak 5 metre ile 15 metre kadar uzağa yerleştirilmektedir.
Hidrant sistemlerine suyu sağlayan boru donanımlarında ring sistemi mevcut değilse, kullanılabilecek olan en düşük borunun çapının da ortalama olarak 100 mm olması ve de hidrolik hesaba göre belirlenmesi gereklidir.
Yangın hidrant sistemleri gibi yangın Tepe Yangın tarafından üretilmektedir.

YANGIN POMPALARI

Yangın pompaları, yangın söndürme sisteminde kullanılmakta olan daha önceden hesaplanan su çıkış ağızlarındaki basınçları ve de gerekli olan debiyi karşılayacak bir şekilde projelendirilen söndürme sisteminin bir parçası olmaktadır.

Yangın pompası su yaratmamakta olup kendisine verilen suları su kaynağından alır ve de aldığı suyun basıncını artırır.
Ayrıca yangın pompaları kesintisiz bir şekilde su kaynağına bağlanmak zorunda olmaktadır.
Kullanılan yangın pompaları temel olarak sprinkler sulu söndürme sistemleri,
yangın dolaplarında bulunan hortum tesisatını ve de itfaiye su alma ağızları ile yangın hidrantları beslemeye yarmaktadır.
Yangın pompaları elektrik ve ya dizel motorlu olmaktadır. Yangın sprinkleri, dikme boruları, su püskürtme / sisleme sistemleri,
köpük sistemleri ve ya bu sistemlerin bir birleşimini de sağlamaktadır.


Yangın pompa sistemi ana pompalar ve de jokey pompadan oluşmaktadır. Ana pompalar mutlaka bir yedekli olarak projelendirilmelidir.
Ayrıca sistemde ana yangın pompaları kullanılması durumunda aynı kapasite üzerinde yedek bir pompa olması da gereklidir.
Birden fazla yangın pompaları olması halinde, toplamda kapasitenin en az %’si yedeklenmek şartı ile yeterli sayıda yedek pompa da kullanılır.


Doğru bir şekilde yangın pompalarının seçilmesi bu sistemler için oldukça önemlidir. Seçiminde yapılması gerekenler;


Yönetmelikler (NFPA 13, TS/ EN 12845 , SNIP gibi),
Tehlike sınıfı (OH 1, OH 2 gibi),
Kritik alanın belirlenmesi,
Hidrolik hesap ile birlikte sistem debi ve de basınç ihtiyaçlarının hesaplanması,
Belirtilen kriterlere en uygun olarak tasarlanmış, sistem ihtiyacını karşılayacak bir şekilde yangın pompaları seçimi yapılabilir.